Pravno obvestilo


Identiteta in kontaktni podatki:

  • Ime podjetja: Ars Studio Avsenik, Martin Avsenik, s.p.
  • Poštni naslov: Staničeva ulica 33B, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Telefonska št.: +386 1 439 29 30
  • E-naslov: ars@arstudio-avsenik.com
  • Matična št.: 5753289
  • ID št. DDV: SI 35352604
  • Pristojni organ za varstvo podatkov: https://www.ip-rs.si/